ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือ Carbonwize ปั้นแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำทางบริษัทจดทะเบียนสู่เป้าหมาย Net Zero

Carbonwize SET Carbon แพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ทีมงานจาก Carbonwize ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 20 บริษัท จากทั้งตลาด SET และ mai

วันที่ 10 มิถุนายน 2024 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ Carbonwize พัฒนาแพลตฟอร์มกลางจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อปฏิวัติรูปแบบการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกแบบเดิม ให้ง่ายต่อการใช้งาน ถูกต้องแม่นยำ และเป็นที่ยอมรับในสากล สู่การต่อยอดเพื่อการวางแผนลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนเพียงครึ่งหนึ่ง ที่นำส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่เพียง 1 ใน 3 ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันมีความซับซ้อนในการคำนวณ มีความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง

คาร์บอนไวซ์ (Carbonwize) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’ พัฒนา ‘SET Carbon’ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกกลาง โดยทั้ง Carbonwize และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความตั้งใจร่วมกันที่จะเร่งเครื่องบริษัทจดทะเบียนบนกระดาน SET และ mai รวมกว่า 840 บริษัท มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านก้าวแรกที่สำคัญ คือ การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกบริษัทจดทะเบียนในการจัดเตรียมข้อมูล ผ่านการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเภทอุตสาหกรรม ระบบการคำนวณแบบอัตโนมัติ ระบบการบูรณาการข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงฟังก์ชันการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน และการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ ซึ่งท้ายสุดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาจัดทำรายงานประจำปี ‘56-1 One Report’ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทยังสามารถนำรายงานไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนได้อีกด้วย

SET Carbon Carbonwize คาร์บอนไวซ์ ตลาดหลักทรัพย์ SET คาร์บอนฟุตพริ้นท์
บรรยกาศการอบรมระบบ SET Carbon

โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2024 Carbonwize ได้เริ่มโครงการทดสอบใช้งานระบบ SET Carbon ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีก 20 บริษัทจดทะเบียน จากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Carbonwize คาร์บอนไวซ์ ตลาดหลักทรัพย์ SET Carbon Footprint
บรรยกาศการอบรมระบบ SET Carbon

Carbonwize ชี้ เงินลงทุนสถาบันพุ่งเป้า ESG แตะ 1.2 พันล้านล้านในอีก 2 ปี

คุณนัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์บอนไวซ์ (Carbonwize) เผยว่า “Carbonwize ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจก รู้สึกยินดีที่อย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับฝั่งตลาดทุนที่แข็งแกร่ง อย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเตรียมระบบจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่จะมาเป็นเครื่องมือช่วยบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ mai รวมกว่า 840 แห่ง สอดคล้องกับพันธกิจของ Carbonwize ที่มีเป้าหมายในการขยายผลสู่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนในประเทศไทยกว่า 700,000 ราย เพื่อมุ่งสู่เส้นทาง Net Zero

การวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นับเป็นเพียงก้าวแรกบนเส้นทาง Net Zero ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ถูกรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจ เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ สร้างแผนปฏิบัติการในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ก้าวสำคัญต่อไป คือการลงมือปฏิบัติตามแผนการเหล่านั้น ผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

Carbonwize Carbon Footprint Platform SET Carbon
ทีมงาน Carbonwize

นอกจากนี้ การวางรากฐานระบบการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เข้มแข็งให้กับบริษัทจดทะเบียนของไทย ยังเป็นการดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน ที่ปัจจุบันเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยตามคาดการณ์ของ PwC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของเงินลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่โฟกัสประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะสูงถึง 33.9 ล้านล้านดอลลาร์ (1.24 พันล้านล้านบาท) ในปี 2026 เติบโตขึ้น 12.9% คิดเป็นสัดส่วน 21.5% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด”

ความร่วมมือระหว่าง Carbonwize และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับวางรากฐานระบบจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความท้าทายที่แตกต่างกันจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายภาคส่วน โดยในระยะที่ 1 Carbonwize และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบริษัทจดทะเบียนจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแพลตฟอร์ม

การวัดประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เป็นอีกก้าวสำคัญในการก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่จะเข้มงวดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น การมีฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้องค์กรวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งของไทยและของนานาชาติ รวมถึงทำให้ธุรกิจขององค์กรสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เกี่ยวกับคาร์บอนไวซ์

Carbonwize เป็น One-stop service ให้บริการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริการแพลทฟอร์มติดตามก๊าซเรือนกระจก และบริการจัดหาผู้ทวนสอบในระดับประเทศและอินเตอร์เนชันแนล Carbonwize ไม่เพียงช่วยติดตามและจัดทำรายงานตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารจากบริษัทคาร์บอนไวซ์

Website: www.carbonwize.io

Facebook: www.facebook.com/carbonwize