UOB ผนึก Carbonwize หนุน SME ประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์-เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

Carbonwize - UOB Carbon Management Platform Carbon Footprint Assessment
Carbonwize - UOB หนุนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านแพลตฟอร์ม Carbonwize

UOB ผนึกกำลัง 'Carbonwize' แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หนุน SME ไทยเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการวัดประเมิณคาร์บอนด้วยแพลตฟอร์ม Carbonwize ก่อนขอสินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ยพิเศษ

UOB - Carbonwize หนุน SME ไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB) ลงนามในบันทึกข้อตกความร่วมมือกับ บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ (Climate Tech) และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก "Carbonwize"  สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ก่อนขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก รายงานการศึกษา UOB Business Outlook Study 2023 ประเทศไทยพบว่าร้อยละ 96 ของธุรกิจเอสเอ็มอีใส่ใจแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน แต่มีเพียงร้อยละ 47 นำแนวคิดนี้มาใช้ ร้อยละ 29 ให้เหตุผลว่าขาดความช่วยเหลือด้านการเงินจึงไม่สามารถนำแนวคิดนี้มาปฎิบัติได้อย่างจริงจัง ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงจับมือกับ บิ้วทรี เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในการเดินหน้าธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

UOB Carbonwize Carbon footprint management platform
ที่มา : UOB Business Outlook Study 2023

บริษัทสามารถสมัครบริการสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารยูโอบีในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี โดยต้องทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กรบนแพลตฟอร์ม "Carbonwize" ซึ่งจะช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การติดตั้งระบบควบคุมความเย็นภายในอาคาร หรือโซลูชันทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินตามมาตราฐานสากลจากแพลตฟอร์มนี้มาประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ

จับมือ 'Carbonwize' พา SME ไทย บริหารจัดการคาร์บอนครบวงจร

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “บิ้ว ทรี เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของธนาคารภายใต้โครงการ Sustainability Innovation ที่จัดขึ้นร่วมกับ เดอะฟินแล็ป เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Carbonwize แก่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 รายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ”

Carbonwize แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Carbonwize แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเมินง่าย ตรวจสอบได้ รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล อาทิ CFO • ISO14064 • GHG Protocol • CBAM • SBTI

นางสาวนัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม 'Carbonwize' กล่าวว่า “ธุรกิจต้องเติบโตแต่การเติบโตของธุรกิจนั้นต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญ และสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี Climate Tech เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถประเมินและบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครบวงจร ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บข้อมูล เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างอัตโนมัติ และให้รายงานสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานทั้งไทยและสากล

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากความรับรู้สู่การลงมือทำ vision to action ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพาประเทศไทยไปสู่เป้าการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ในปี 2573 อีกด้วย”

เกี่ยวกับคาร์บอนไวซ์

Carbonwize เป็น One-stop service ให้บริการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริการแพลทฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจก และบริการจัดหาผู้ทวนสอบในระดับประเทศและอินเตอร์เนชันแนล Carbonwize ไม่เพียงช่วยติดตามและจัดทำรายงานตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 'องค์กร' และ 'ผลิตภัณฑ์' รายงานอย่างไร รูปแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

Carbon Footprint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) คืออะไร? พร้อมวิธีคำนวณที่ธุรกิจต้องรู้

"CBAM" คืออะไร? ทำความรู้จักมาตรการภาษีคาร์บอน ก้าวสำคัญของตลาดส่งออก

เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ

“ยูโอบี-บิ้ว ทรี เทคโนโลยี” หนุนเอสเอ็มอีสู่ธุรกิจสีเขียว ชูดอกเบี้ยพิเศษ 2%
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Carbonwize”
UOB and Build3 Technologies forge partnership to boost sustainability for SMEs
In this photo from left: Ms Piyaporn Ratanaprasartporn, Country Head of Channels and Digitalisation, UOB Thailand; Mrs Sayumrat Maranate, Head of Business Banking, UOB Thailand; Ms Natcha Lerthatasilp, Chief Executive Officer, Build3 Technologies Co., Ltd. and Mr Warakorn Jirakarunphong, Sales Direc…