เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ

เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ - Carbonwize
เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ - Carbonwize

ความยั่งยืนนั้น ได้พูดถึงบ่อยครั้งในแวดลงธุรกิจ แต่ความหมายที่จริงนั้น เราจะดูกันที่ 2 หัวข้อหลักๆ คือ

  1. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสังคม
จุดมุ่งหมายของ ความยั่งยืน ทางภาคธรุกิจคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งแปลว่า การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ ณ ปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อความสามารถของ การตอบสนองความต้องการ ของคนยุคหน้าในอนาคต

สิ่งแวดล้อม และ สังคม ทั้งสองสิ่งนี้ เยื่อมโยงต่อกัน

ให้เรานึกถึงการก่อสร้างบ้านเรือน ที่ประกอบไปด้วยวัสดุต่างชนิด เช่น คอนกรีต เหล็กเส้น ท่อ และสายไฟ

ทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าเหล่านี้ คอนกรีต เหล็กเส้น ท่อ และสายไฟ ล้วนส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และ สังคม เพราะทุกสินค้ามีการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ มนุษย์ ในการผลิตมันขึ้นมา

แต่เราจะวัดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และ สังคม อย่างไร?

Case Study : ผลกระทบด้านความยั่งยืนกับธุรกิจเหล็กเส้น

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ธุรกิจ | Carbonwize

เราสามารถวัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยวัดจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) ของกิจกรรมของธุรกิจ เราลองนึกภาพกับการที่เราอาศัยอยู่ติดโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตเหล็กย่อมมีการปล่อยก๊าชจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม หรือบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนในละแวก และตัวของพนักงงานในโรงผลิตเหล็กเอง

โรงงานผลิตเหล็กนั้นจะต้องที่จะประเมิน ตรวจวัด การปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนเอง เพื่อหากิจกรรมของโรงงาน ที่ปล่อยก๊าซมลพิษมากที่สุด และหาทางลดการปล่อยก๊าซมลพิษลง เพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

วิธีการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น โรงงานอาจจะมองหาทางเลือกการใช้พลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการหลอมเหล็ก ใช้เหล็กรีไซเคิล ใช้รถขนส่งไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษจากไอเสียรถยนต์ในช่วงที่มีรอบเที่ยวความถี่ในการขนส่งสูง หรือหาวิธีใหม่ในการดูดกลับก๊าซต่างๆ ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตเหล็ก

"Carbonwize" แพลตฟอร์ม ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร สามารถช่วยธรุกิจตรวจจับ ประเมินการใช้ทรัพยากรต่างๆของธรุกิจในแต่ละกิจกรรมของธรุกิจได้ และคำนวนแต่ละกิจกรรมออกมาเป็นปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าโดยอัตโนมัต เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบที่ถูกต้อง แม่นยำ และได้มาตรฐาน

การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรเป็นทางผ่านสำคัญที่จะนำไปสู่สังคมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับอนาคตในภายภาคหน้า

เกี่ยวกับคาร์บอนไวซ์

Carbonwize เป็น One-stop service ให้บริการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริการแพลทฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจก และบริการจัดหาผู้ทวนสอบในระดับประเทศและอินเตอร์เนชันแนล Carbonwize ไม่เพียงช่วยติดตามและจัดทำรายงานตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม

UOB ผนึก Carbonwize หนุน SME ประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์-เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

"CBAM" คืออะไร? ทำความรู้จักมาตรการภาษีคาร์บอน ก้าวสำคัญของตลาดส่งออก

Carbon Footprint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) คืออะไร? พร้อมวิธีคำนวณที่ธุรกิจต้องรู้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 'องค์กร' และ 'ผลิตภัณฑ์' รายงานอย่างไร รูปแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ