ธนิยะ ส่ง ‘Mayfair Garden’ คิกออฟประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมทวนสอบ Q3 ปีนี้

ธนิยะ ส่ง ‘Mayfair Garden’  คิกออฟประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์  พร้อมทวนสอบ Q3 ปีนี้
ธนิยะ ส่ง ‘Mayfair Garden’ คิกออฟประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมทวนสอบ Q3 ปีนี้ | Carbonwize

‘ธนิยะกรุ๊ป’ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำย่าน CBD ของกรุงเทพมหานคร เดินหน้าเฟสแรกสู่เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน จัดทำฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ‘เมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์’ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14064-1 : การจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กร โดยมีพาร์ทเนอร์คนสำคัญคือ Carbonwize ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร และ The Industrial Thinker ผู้เชี่ยวชาญด้านงานที่ปรึกษาและตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน ‘โรงแรมการ์ดินา’ ที่เตรียมจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและเข้ารับการทวนสอบ เป็นลำดับถัดไป

.

‘เมย์แฟร์ การ์เดน’ อพาร์ทเมนต์หรูในเครือ ธนิยะ กรุ๊ป

เจ้าของโรงแรมไทยกว่า 96% ยังจับต้นชนปลาย ‘การรายงานความยั่งยืน’ ไม่ถูก

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยข้อมูลการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้กระกอบการในกลุ่มโรงแรมที่ให้บริการในประเทศไทยกว่า 52.8% เริ่มมีการปรับตัวเพื่อพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อาทิ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลาง การเปลี่ยน

อุปกรณ์และติดตั้งระบบการประหยัดน้ำ การคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล หรือทำเป็นปุ๋ย รวมทั้งลดการใช้ Single-use Plastic โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ และโรงแรมที่บริหารโดยเชนจากต่างประเทศ

แต่ผู้ประกอบการโรงแรมกว่า 96.5% ยังขาดความเข้าใจในการวัดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการจัดทำรายงานความยั่งยืน นี่จึงเป็นทั้งช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่เดินเกมรุก เตรียมความพร้อมของระบบการวัดข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรก่อน สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ในยุคที่ธุรกิจโรงแรมจะแข่งขันกันในมิติของการท่องเที่ยวยั่งยืน

นายแพทย์ทัศนวัต สมบุญธรรม กรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ปพร้อมทีมงาน

ผู้บริหารธนิยะย้ำ เร่งปรับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน - เพิ่ม Green Competitiveness เหนือคู่แข่ง

นายแพทย์ทัศนวัต สมบุญธรรม กรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ป ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่เราจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในทุกวัน เช่น อากาศร้อน หลุมอากาศ น้ำท่วม  ภัยพิบัติ ฯลฯ ธุรกิจสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้? นี่คือความท้าทายที่ผู้ประกอบการทั่วทุกคนกำลังเผชิญอยู่

สำหรับเครือธนิยะกรุ๊ปนั้น การก้าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเตรียมตัวรับการทวนสอบที่จะเกิดขึ้นในอีกราว 2 เดือนข้างหน้านี้ เริ่มจากเมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์ เป็นแห่งแรก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร นายแพทย์ทัศนวัตจึงอยากให้กำลังใจและขอให้ทุกคนร่วมกันผลักดันจนประสบผลสำเร็จ

นายโอม กระโจมแก้ว ผู้จัดการทั่วไป เมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้น และโรงแรมการ์ดินา

ด้าน นายโอม กระโจมแก้ว ผู้จัดการทั่วไป เมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้น และโรงแรมการ์ดินา เผยสถิติของเว็บไซต์จองที่พัก booking.com ว่ากว่า 70% ของนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวยั่งยืน ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และตัวเลขอื่นๆ ที่วัดประเมินผลได้จริง จึงเป็นการสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืน (Green Competitiveness) ขององค์กร โดยในแวดวงของอุตสาหกรรมที่พักและโรงแรมนั้น จะเกิดการแข่งขันในมิติความยั่งยืนของที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เอง ก็ได้ออกตราสัญลักษณ์เพื่อมอบให้กับที่พักยั่งยืน ‘Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR)’ ของ ททท. ที่จะแบ่งเป็น 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว มอบให้กับที่พักและโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกำหนด

ปัจจุบัน การเพิ่ม Green Competitiveness ของธุรกิจในกลุ่มที่พักและโรงแรม มักทำโดยการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ แต่ยังมีน้อยรายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และวางแผนลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงจะเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจ ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว

Carbonwize แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร

Carbonwize - The Industrial Thinker ลงลึกทุกกิจกรรม สร้างฐานข้อมูลคาร์บอนที่แข็งแกร่งให้องค์กร

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ พร้อมสำหรับการทวนสอบ และสร้างประโยชน์ให้การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในระยะยาว ทีมงานของ Carbonwize ทีมที่ปรึกษาจาก The Industrial Thinker และคณะทำงานของธนิยะ จึงได้ร่วมศึกษาข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของเมย์แฟร์ การ์เดน อพาร์ทเมนต์ลักชูรีให้เช่าสำหรับกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง

ข้อมูลจากวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology เผยว่า ในประเทศไทย การใช้ไฟฟ้าของที่พักและโรงแรมกว่า 50% มาจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และการได้มาซึ่งไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังมาจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และจากการเก็บข้อมูลจากหน้างานจริงร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่ายพบว่า รายการกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจะอยู่ในกลุ่มการให้บริการโดยส่วนกลาง อาทิ ระบบทำความเย็นของอาคาร การดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลสวน การดูแลความสะอาดของสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดการขยะ ฯลฯ ซึ่งความท้าทายของการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมในแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับทั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในจากแต่ละฝ่าย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้รับจ้างภายนอก เป็นหนึ่งในจุดที่ยากที่สุดของการจัดทำระบบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจรอย่าง Carbonwize จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทำให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อมากขึ้น

‘เมย์แฟร์ การ์เดน’ อพาร์ทเมนต์หรูในเครือ ธนิยะ กรุ๊ป

สองความเคลื่อนไหวที่เมย์แฟร์ การ์เดน มีการจัดการที่น่าสนใจ คือ

1. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่จำนวนหลายเครื่อง ซึ่งส่งผลดีในหลายประการ ได้แก่

-ประหยัดค่าไฟ : เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อยกว่ารุ่นเก่า
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทำความเย็น : เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้น้อยกว่า และยังเป็นการเปลี่ยนชนิดสารทำความเย็นจากเดิมใช้สาร R22 เป็น R32 ซึ่งมีศักยภาพทำให้เกิดโลกร้อน (GWP) น้อยลงถึงเกือบ 3 เท่า และไม่มีผลทำลายชั้นโอโซนด้วย
-สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า : ลูกค้าได้ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีขึ้น อากาศเย็นสบายขึ้น เสียงเบาลง

2. การมีระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยแม่บ้าน ซึ่งจุดนี้นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับแม่บ้านแล้ว ยังเป็นการลดตัวเลขคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย เนื่องจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั้นจะถูกคำนวณจากน้ำหนักขยะที่ผลิตขึ้นโดยลูกบ้านและพนักงานทั้งหมด จากกรณีของเมย์แฟร์ อาจผลิตขยะรวมกันที่ ‘27 ตัน/ปี’ ในจำนวนนี้ อาจเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ราว 1 ใน 3 หรือราว ‘9 ตันต่อปี’ ซึ่งเมื่อเขย่าเหล่านี้ถูกส่งต่อไปรีไซเคิล ก็จะไม่นับรวมเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะ

แม้ในตอนนี้จะมีธุรกิจเพียงไม่กี่รายที่จะมารับขยะรีไซเคิลถึงที่ แต่หากในอนาคตอันใกล้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก รวมถึงอาคารสำนักงาน มีระบบการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้การส่งต่อขยะรีไซเคิลเป็นหนึ่งวิธีในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก็จะเป็นการเพิ่มอุปทานขยะรีไซเคิล กระตุ้นให้ตัวกลางต่างๆ มารับขยะไปจัดการตามวิธีที่ถูกต้อง นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากภาคที่พักอาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบการรีไซเคิลของประเทศต่อไป

ธนิยะ พลาซ่า ไลฟ์สไตล์มอลล์และออฟฟิศ ในเครือ ธนิยะ กรุ๊ป 

‘ธนิยะ กรุ๊ป’ คาดว่าจะสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ของเมย์แฟร์ การ์เดน ได้ภายในไตมาส 3 ปี 2024 นี้ และจะเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจอื่นๆ ในเครืออย่าง โรมแรมการ์ดินา หรืออาคารธนิยะ พลาซ่า ในลำดับถัดไป

กลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัยที่สนใจอยากเริ่มต้นเส้นทาง Net Zero เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมปรึกษาข้อมูลเชิงลึกได้ที่ช่องทางต่างๆ ของ Carbonwize

เกี่ยวกับคาร์บอนไวซ์

Carbonwize เป็น One-stop service ให้บริการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริการแพลทฟอร์มติดตามก๊าซเรือนกระจก และบริการจัดหาผู้ทวนสอบในระดับประเทศและอินเตอร์เนชันแนล Carbonwize ไม่เพียงช่วยติดตามและจัดทำรายงานตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อีกด้วย