ธนิยะกรุ๊ป จับมือ Carbonwize วิวัฒน์องค์กรสู่ความยั่งยืน รับเทรนด์ Sustainable Tourism

ธนิยะ Carbonwize Carbon Footprint for Organization คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ธนิยะ ดึง CarbonWize ร่วมประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ธนิยะกรุ๊ป จับมือ Carbonwize เตรียมความพร้อมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รับเทรนด์ ‘Sustainable Tourism’ แม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พาทัพพนักงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมร่วมคิกออฟการอบรมวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานระดับโลก

ธนิยะ Carbon footprint คาร์บอนฟุตพริ้นท์
โรงแรมการ์ดินา หนึ่งในโรงแรมหรูย่านอโศก ภายใต้ธนิยะกรุ๊ป

ธนิยะกรุ๊ป’ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำย่าน CBD ของกรุงเทพมหานคร เจ้าของมิกซ์ยูส ‘ธนิยะพลาซ่า’ ย่านสีลม โรงแรมการ์ดินาและเมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์ ย่านอโศก เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)’ ตามตามมาตรฐาน ISO 14064-1 สอดรับกับกระแส ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism’ ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรปให้ความสำคัญ และเป็นกระแสที่กำลังเติบโตทั่วโลก

โดยธนิยะกรุ๊ปได้จับมือกับ Carbonwize ในฐานะแพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ตามมาตรฐานทั้งประเทศไทย และระดับสากล พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง The Industrial Thinker ผู้เชี่ยวชาญด้านงานที่ปรึกษาและตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์จากโครงการเมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมการ์ดินา และธนิยะพลาซ่า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ก่อนที่จะวางระบบฐานข้อมูล และเตรียมพร้อมสำหรับการทวนสอบและรับการรับรองในขั้นถัดไป

ธนิยะ Thaniya ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint platform
นายแพทย์ทัศนวัต และ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ป ร่วมกันเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลกและสภาวะแวดล้อมให้ดี ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็ล้วนให้ความสำคัญเรื่องนี้ นอกเหนือจากมาตรฐารการให้บริการ

นายแพทย์ทัศนวัต และ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ป ร่วมกันเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลกและสภาวะแวดล้อมให้ดี ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็ล้วนให้ความสำคัญเรื่องนี้ นอกเหนือจากมาตรฐารการให้บริการ

นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนิยะกรุ๊ปยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสู่การทำธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหาทางรอดให้กับโลกของเรา ในเวลาที่กำลังนับถอยหลัง นี่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมลงมือทำด้วยกัน

Carbonwize คาร์บอนไวซ์ ที่ปรึกษาประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint
นายแพทย์ทัศนวัต และ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ สมบุญธรรม กรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ป ดร.ธิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง คุณบุตรี ลักษณาปัญญากุล ที่ปรึกษาจาก The Industrial Thinker พร้อมด้วยพนักงานจากธนิยะกรุ๊ป

ด้าน ดร.ธิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก The Industrial Thinker พาร์ทเนอร์ของ Carbonwize ได้ชี้ให้พนักงานของธนิยะกรุ๊ป เห็นถึงเป้าหมายและความสำคัญของการวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมตัวสำหรับการทวนสอบเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่ละเอียดและซับซ้อน โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล

แพลตฟอร์มวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่าง Carbonwize จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับขั้นตอนที่สลับซับซ้อนของการวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการวัดประเมิน ซึ่งในขั้นต้น องค์กรพึงเริ่มจากการวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทั้งองค์กร เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ และสามารถนำมาสื่อสารต่อยังผู้เข้าพักได้ว่า ในการเข้าพักแต่ละครั้งสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไร

ก่อนที่ในขั้นตอนต่อไป จะสามารถขยายผลจากขั้นตอนของการวัดประเมิน ไปเป็นขั้นตอนการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผ่านวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการประเมิน เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดการพึ่งพิงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานฟอสซิล การเปลี่ยนการใช้ขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วเพื่อลดการสร้างขยะพลาสติก ลดการใช้กระดาษภายในองค์กรด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนรถรับส่งลูกค้าและพนักงานเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถอีวี เป็นต้น ตอกย้ำการสร้างจุดเด่นเหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และยังเป็นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้วย

Carbonwize Carbon footprint คาร์บอนไวซ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์
เมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ทเม้นท์ ที่พักหรูย่านอโศก ภายใต้ธนิยะกรุ๊ป

เกี่ยวกับคาร์บอนไวซ์

Carbonwize เป็น One-stop service ให้บริการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริการแพลทฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจก และบริการจัดหาผู้ทวนสอบในระดับประเทศและอินเตอร์เนชันแนล Carbonwize ไม่เพียงช่วยติดตามและจัดทำรายงานตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม

Carbon Footprint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) คืออะไร? พร้อมวิธีคำนวณที่ธุรกิจต้องรู้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 'องค์กร' และ 'ผลิตภัณฑ์' รายงานอย่างไร รูปแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

"CBAM" คืออะไร? ทำความรู้จักมาตรการภาษีคาร์บอน ก้าวสำคัญของตลาดส่งออก

เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ