คาร์บอนฟุตพริ้นท์

A collection of 5 posts
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศไทย Carbonwize
Insight

ทำไมประเทศไทยยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์?

‘โรงไฟฟ้านิวเคลียร์’ จากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่หลายคนเคลือบแคลงใจ กำลังกลายร่างเป็น ‘พระเอกขี่ม้าขาว’ คนใหม่ที่จะเร่งให้นานาประเทศเข้าใกล้เป้าหมาย ‘Net 0’ หรือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ไวยิ่งขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ มีจุดเด่นตรงที่ทั
2 min read
Carbon Footprint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) คืออะไร? | Carbonwize
Carbon Footprint

Carbon Footprint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์) คืออะไร? พร้อมวิธีคำนวณที่ธุรกิจต้องรู้

‘Carbon footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์)’ ถือเป็นมาตรวัดสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคที่โลกกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ ‘Net 0’ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญคือ ‘การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ที่จะเป็นตัวสะท้อนผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านปริมาณก๊าซเรื
1 min read
Carbonwize - UOB Carbon Management Platform
News

UOB ผนึก Carbonwize หนุน SME ประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์-เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

UOB ผนึกกำลัง 'Carbonwize' แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หนุน SME ไทยเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการวัดประเมิณคาร์บอนด้วยแพลตฟอร์ม Carbonwize ก่อนขอสินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ยพิเศษ UOB - Carbonwize หนุน SME ไทยสู่ความยั่งยื
2 min read
เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ - Carbonwize
News

เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ

ความยั่งยืนนั้น ได้พูดถึงบ่อยครั้งในแวดลงธุรกิจ แต่ความหมายที่จริงนั้น เราจะดูกันที่ 2 หัวข้อหลักๆ คือ 1. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม 2. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสังคม จุดมุ่งหมายของ ความยั่งยืน
CBAM คืออะไร - Carbon Footprint คาร์บอน ซีแบม Carbonwize
CBAM Featured

"CBAM" คืออะไร? ทำความรู้จักมาตรการภาษีคาร์บอน ก้าวสำคัญของตลาดส่งออก

CBAM คืออะไร? 'CBAM' หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism คือ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปเพื่อปกป้องกันไม่ให้เกิด carbon leakage ซึ่งหมายถึงว่า การที่ผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่ไม่มีมาตรากรการจัดการการปล่อยก๊าซเรือน กระจกแบบเคร่งครัดส่งสินค้
1 min read